Bedrijfsinformatie
  > Missie - Waarden -Vvisie
  > Vestigingen
Competenties
Jobs
ContactHome > Bedrijfsinformatie > Missie - waarden - visie NL | FR | EN | DE

Missie - Waarden - Visie

Missie

JONCKHEERE subcontracting wil een "world class subcontractor" zijn voor haar klanten in diverse industriële
sectoren door levering van seriematige geproduceerde gelaste metaalproducten liefst van grote complexiteit en
met diverse bewerkingen en dit aan aantrekkelijke prijzen.

Waarden

De activiteiten van JONCKHEERE subcontracting zullen door de professionele aanpak van alle medewerkers
en leveranciers en door toepassing van moderne en geavanceerde technieken bijdragen tot een uitmuntend
resultaat, noodzakelijk voor de continuïteit en de uitbouw van de bedrijfsactiviteiten.
Via kwaliteit (van producten, afdelingen, aanpak, ...), leverbetrouwbaarheid en innovatie moet het vertrouwen
van de klanten gewonnen en bestendigd worden.
In een kader van rechtvaardigheid en respect voor het individu zal intern in het bedrijf een klimaat gecreëerd
worden waardoor persoonlijke ontplooiing van ieder afzonderlijk en permanente groei van het bedrijf in zijn
geheel worden bewerkstelligd.

Visie

Conjunctuurinvloeden en de competitiviteit van onze klanten verplichten JONCKHEERE subcontracting tot
voortdurende innovatie en aanwending van de meest competitieve processen om onze klanten te laten genieten
van de meest economische prijscondities.